Borgerforeningen

Den lokale aktive forening

Velkommen til Borgerforeningen i Bording Kirkeby.

Her på vores side vil du kunne finde forskellige informationer omkring Borgerforeningen

Formål

Borgerforeningens formål er at styrke de sociale bånd, mellem indbyggerne i Bording Kirkeby og oplandet hertil, samt at kunne fungere som et samlet talerør for byen i forhold til omverdenen.

Hvad laver borgerforeningen

Hvert år arrangerer borgerforeningen en række sociale arrangementer, dels som hygge for byens borgere og dels for at forskønne byen.

Hvert år afholdes der:

 • Affaldsindsamling i byen
 • Legepladsdag
 • Sct. Hans aften
 • Gerneralforsamling
 • Juletræs arrangement

Andre aktiviteter de seneste år:

 • Fælles spisning
 • Cykelture
 • Sommer grill fest
 • Virksomhedsbesøg
 • Julefrokost
 • Borgermøder

Bliv medlem

Alle indbyggere i Bording Kirkeby og opland kan være medlemmer af Borgerforeningen. Det årlige kontingent er på 150 kroner pr husstand. Kontingentet kan betales til et af vores arrangementer omkring årsskiftet, eller ved bank overførsel til Den Jyske Sparekasse reg. nr. 9631 konto nr. 0630016657. Husk at anføre indbetaler med navn og adresse.

Som medlem har man den fordel, at man altid bliver inviteret til Borgerforeningens arrangementer. Ved oplysning af en mailadresse får man automatisk indbydelserne ind i sin mailboks. Man har desuden stemmeret ved den årlige generalforsamling, og til visse arrangementer er der en lavere betaling som medlem af Borgerforeningen.